Uchwała 52/07/2019

71

Uchwała 52/07/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubu „Fundacja Groteka” (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub „Fundacja Groteka” (MA) w poczet członków zwyczajnych.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.