Uchwała nr 48/06/2019

67

Uchwała nr 48/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Wydawnictw

Zarząd PZSzach powołał Komisję ds. Wydawnictw w składzie:

Paweł Dudziński – przewodniczący, Tomasz Lissowski i Jerzy Moraś – członkowie.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.