Uchwała nr 47/06/2019

64

Uchwała nr 47/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r.
w sprawie porozumienia z klubem ULKS „Niwka” Łomazy (LU)

Zarząd PZSzach zaakceptował propozycję porozumienia z klubem ULKS „Niwka” Łomazy w sprawie spłaty zaległych składek członkowskich PZSzach.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.