Uchwała 51/07/2019

72

Uchwała nr 51/07/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 07 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Krystiana Kuźmicza w skład Komisji Wyróżnień i Dyscypliny

Zarząd PZSzach postanowił powołać Krystiana Kuźmicza w skład Komisji Wyróżnień i Dyscypliny

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów za.