Uchwała 44/06/2019

57

Uchwała nr 44/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznych i finansowych za poprzedni okres sprawozdawczy.

Zarząd PZSzach przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe za poprzedni okres sprawozdawczy.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Nie głosowali Radosław Jedynak i Łukasz Turlej z powodu nieobecności.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres 10.06.2018-16.06.2019
  2. Bilans za 2018 r.
  3. Rachunek zysków i strat za 2018 r.
  4. Informacja dodatkowa za 2018 r.