Uchwała 43/06/2019

49

Uchwała nr 43/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r.
w sprawie korekty budżetu PZSzach na rok 2019

Zarząd PZSzach przyjął poprawki do budżetu PZSzach skutkujące przewidywanym wynikiem +135.005,00.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Nie głosowali Radosław Jedynak i Łukasz Turlej.