Uchwała 50/06/2019

132

Uchwała 50/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach kol. Pawłowi Flisowi.

Zarząd postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach kol. Pawłowi Flisowi.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.