Uchwała 49/06/2019

80

Uchwała 49/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie przyznania prawa organizacji MP w szachach szybkich w roku 2019

Zarząd postanowił przyznać prawo organizacji MP w szachach szybkich w roku 2019 Łódzkiemu Związkowi Szachowemu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.