Uchwała 45/06/2019

74

Uchwała 45/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów MKS „Wierna” Małogoszcz (SK), MGDK Końskie (SK) i KS „Szachownica” Rzeszów (PK).

Zarząd postanowił przyjąć kluby MKS „Wierna” Małogoszcz (SK), MGDK Końskie (SK) i KS „Szachownica” Rzeszów (PK) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.