Uchwała nr 42/06/2019

84

Uchwała nr 42/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania drużyny na Drużynowe Mistrzostwa Europy seniorów 2019

Zarząd postanawia powołać drużynę na Drużynowe Mistrzostwa Europy seniorów w 2019 r. w składzie:

GM Kamil Dragun, GM Radosław Wojtaszek, GM Jan Krzysztof-Duda,
GM Kacper Piorun, GM Jacek Tomczak.

Głosowało 5 członków Zarządu, 5 głosów ZA.