Uchwała 41/06/2019

101

Uchwała 41/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 2 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów KS Hetman Środa Wlkp. (WP) i Bialski Regionalny Związek Szachowy (LU)

Zarząd postanowił przyjąć kluby KS Hetman Środa Wlkp. (WP) i Bialski Regionalny Związek Szachowy (LU) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.