Uchwała 40/06/2019

109

Uchwała 40/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 2 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania przewodniczącego i członków Komisji Szachów Korespondencyjnych

Zarząd postanowił powołać Komisję Szachów Korespondencyjnych w składzie:

Mariusz Wojnar – przewodniczący

Wojciech Krzyżanowski, Rafael Pierzak – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.