Uchwała 39/05/2019

72

Uchwała 39/05/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów Myśliborski Klub Szachowy (ZP) i KS Chess in Chrzanow (MP)

Zarząd postanowił przyjąć kluby Myśliborski Klub Szachowy (ZP) i KS Chess in Chrzanow (MP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.