Uchwała 38/05/2019

57

Uchwała 38/05/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów UKS Sparta Białołęka (MA) i KS Alternatywa Szydłowiec (MA)

Zarząd postanowił przyjąć kluby UKS Sparta Białołęka (MA) i KS Alternatywa Szydłowiec (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.