Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2019

831

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

Zarząd Polskiego Związku Szachowego zgodnie z Uchwałą nr 15/03/2019 z 17 marca 2019 zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach w dniu 16 czerwca 2019 r. (niedziela) na godzinę 10.00 (I termin) i na godzinę 10.30 (II termin). Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Gromada Centrum, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2.

Liczba mandatów przysługujących poszczególnym WZD została ustalona zgodnie z par. 24 ust. 2 lit. b Statutu na podstawie stanu ewidencji członków zwyczajnych na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Lp. Województwo Liczba członków zwyczajnych Liczba mandatów przysługujących na WZD
1 Dolnośląskie 29 4
2 Kujawsko-Pomorskie 23 4
3 Lubuskie 15 3
4 Łódzkie 17 3
5 Lubelskie 16 3
6 Mazowieckie 44 6
7 Małopolskie 31 5
8 Opolskie 12 3
9 Podkarpackie 38 5
10 Podlaskie 10 2
11 Pomorskie 18 3
12 Świętokrzyskie 8 2
13 Śląskie 41 6
14 Warmińsko-Mazurskie 15 3
15 Wielkopolskie 44 6
16 Zachodniopomorskie 12 3
Razem: 373 61

 

Aktualna lista imienna delegatów wraz z podstawą prawną wyboru opublikowana jest w tabeli Delegaci na WZD PZSzach

Informacje o dokonaniu wyboru delegatów na walnych zebraniach wyborczych w województwach powinny być niezwłocznie przekazywane do Biura PZSzach (biuro@pzszach.pl) . Informacja powinna zawierać imienną listę delegatów uszeregowanych w kolejności obejmowania przysługujących mandatów wraz z podaniem podstawy prawnej wyboru (data i numer uchwały o wyborze) oraz podaniem daty upływu kadencji zgodnie ze statutem wojewódzkiego związku (zgodnie z par. 24 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu PZSzach).

Załączniki:

1. Porządek Obrad WZD – projekt

2. Regulamin Obrad WZD (przyjęty na NWZD w dn. 16 września 2018)

3. Statut PZSzach