Uchwała 34/05/2019

81

Uchwała 34/05/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów Kotwica Borzęcin (MA), UKS Jedynka Łowicz (LD) i UKS Dębowy Król Dąbrowa Górnicza (SL)

1. Zarząd postanowił przyjąć klub Kotwica Borzęcin (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.

2. Zarząd postanowił przyjąć klub UKS Dębowy Król Dąbrowa Górnicza (SL) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.

3. Zarząd postanowił przyjąć klub UKS Jedynka Łowicz (LD) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.