Uchwała 33/05/2019

103

Uchwała 33/05/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Zadań Szachowych

Zarząd postanowił powołać Komisję Rozwiązywania Zadań Szachowych w składzie:
Piotr Górski  – przewodniczący, Piotr Murdzia, Paweł Stawarz – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.