Uchwała 32/04/2019

134

Uchwała 32/04/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 13 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia nowych formularzy ewidencyjnych PZSzach

  1. Wprowadzone zostają następujące wzory formularzy ewidencyjnych:

– Formularz – wniosek rejestracyjny zawodnika
– Formularz – wniosek o wydanie licencji zawodnika/trenera/sędziego
– Formularz rejestracji/zmiany przynależności klubowej zawodnika
– Formularz wykreślenia zawodnika z klubu
– Formularz wypożyczenia zawodnika

– Formularz – wniosek o przyjęcie klubu do grona członków PZSzach
– Formularz – wniosek w/s zmiany nazwy klubu
– Formularz – wniosek o nadanie licencji klubowej
– Deklaracja wystąpienia klubu z PZSzach

  1. Zarząd upoważnia Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu do wprowadzania poprawek i korekt wynikających z dostosowania formularzy do obowiązujących przepisów prawa, poprawek wynikających z przyczyn technicznych oraz poprawek o charakterze redakcyjnym.
  1. Wycofaniu ulegają formularze wymienione jako załączniki nr od 1 do 6 do Regulaminu Ewidencyjnego przyjętego w dn. 01.06.2016 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.