Uchwała 31/04/2019

59

Uchwała 31/04/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w Regulaminach IMP oraz IMPK w szachach błyskawicznych

I. Zarząd postanowił nadać nową treść punktom od 7.3 do 7.5
Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych
w brzmieniu:

7.3   W dogrywce gra tylko dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników mecz i rewanż.
7.4   Pierwszą partię dogrywki białymi gra zawodnik wyżej sklasyfikowany.
7.5   W przypadku remisu w dogrywce o kolejności końcowej decyduje klasyfikacja po turnieju zasadniczym.

II. Zarząd postanowił nadać nową treść punktom od 7.3 do 7.5
Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych
w brzmieniu:

7.3   W dogrywce grają tylko dwie najwyżej sklasyfikowane zawodniczki mecz i rewanż.
7.4   Pierwszą partię dogrywki białymi gra zawodniczka wyżej sklasyfikowana.
7.5   W przypadku remisu w dogrywce o kolejności końcowej decyduje klasyfikacja po turnieju zasadniczym.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.