Uchwała 30/04/2019

112

Uchwała 30/04/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie zakwaterowania polskiej reprezentacji na MEJ w Bratysławie 2019

Zarząd postanowił, że polska reprezentacja w czasie Mistrzostw Europy Juniorów w Bratysławie 2019 zakwaterowana będzie w całości i na zasadzie wyłączności w Hotelu Sorea Regia w cenie 69 Euro za osobodzień.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.