Uchwała 29/04/2019

49

Uchwała 29/04/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 06 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubu Żagańskie Towarzystwo Gry w Szachy (LB)

Zarząd postanowił przyjąć Żagańskie Towarzystwo Gry w Szachy (LB) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.