Uchwała 27/04/2019

233

Uchwała 27/04/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 04 kwietnia 2019 r.
w sprawie zwołania wojewódzkiego zebrania wyborczego w woj. Lubelskim.

W związku z uchwałą nr 26 z dnia 31.03.2019 r. o cofnięciu Lubelskiemu Związkowi Szachowemu licencji nr 003 upoważniającej do działania w imieniu PZSzach na terenie województwa lubelskiego, Zarząd Polskiego Związku Szachowego zwołuje na dzień 11 maja 2019 r na godz. 14.00 – pierwszy termin i 14.30 – drugi termin wojewódzkie zebranie wyborcze w celu wyłonienia delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego. Zebranie odbędzie się w świetlicy MOSiR w Lublinie, Aleja Piłsudskiego 22.

Zgodnie z § 24 pkt. 6 Statutu Polskiego Związku Szachowego w zebraniu mają prawo wziąć udział z głosem stanowiącym, w sile jednego głosu każdy, przedstawiciele podmiotów będących członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Szachowego, mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Obowiązek właściwego powiadomienia uprawnionych podmiotów spoczywa na biurze PZSzach.

Zebranie otworzy wyznaczony przez Prezesa PZSzach pełnomocnik związku, do którego obowiązków należy przygotowanie listy uprawnionych delegatów, propozycji porządku oraz regulaminu obrad. Z chwilą wybrania przewodniczącego obrad pełnomocnik pozostaje obserwatorem z ramienia PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.