Uchwała 26/03/2019

191

Uchwała 26/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 marca 2019 r.
w sprawie cofnięcia licencji Lubelskiemu Związkowi Szachowemu

W związku z niewłaściwą realizacją zadań określonych w § 24 pkt. 1 a i d Statutu Polskiego Związku Szachowego, Zarząd PZSzach działając na podstawie § 29 pkt. 1, w związku z § 9 pkt 1 i 2 a podjął decyzję o cofnięciu Lubelskiemu Związkowi Szachowemu licencji nr 003 upoważniającej do działania w imieniu PZSzach na terenie województwa lubelskiego.

Od decyzji przysługuje zainteresowanym odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.