Uchwała 25/03/2019

71

Uchwała 25/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 marca 2019 r.
w sprawie przywrócenia Klubu Szachmix Siemień (LU).

Zarząd postanowił przywrócić Klub Szachmix Siemień (LU) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.