Uchwała 24/03/2019

43

Uchwała 24/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski” (WM)

Zarząd postanowił przyjąć Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski” (WM) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.