Uchwała 23/03/2019

78

Uchwała 23/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie powołań do Kadry Narodowej niewidomych i słabowidzących

Zarząd postanowił powołać do Kadry Narodowej niewidomych i słabowidzących na I półrocze 2019 roku zawodników Michała Wolańskiego i Andrzeja Migalę.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.