Uchwała 22/03/2019

49

Uchwała 22/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyznania prawa organizacji DMP Extraliga w roku 2019

Zarząd postanowił przyznać prawo organizacji DMP Extraliga w roku 2019 klubowi KSz „Hetman” Katowice w dniach 28.08-05.09.2019 w Katowicach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący.