Uchwała 21/03/2019

46

Uchwała 21/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Klubu Szachowego „Gazela” (MA)

Zarząd postanowił przyjąć Klub Szachowy „Gazela” (MA) w poczet członków PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Robert Siekanka.