Uchwała 20/03/2019

54

Uchwała 20/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie nadania srebrnej odznaki honorowej PZSzach Dariuszowi Ostrowskiemu.

Zarząd postanowił nadać srebrną odznakę honorową PZSzach Dariuszowi Ostrowskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Robert Siekanka.