Uchwała 19/03/2019

69

Uchwała 19/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie powołania Kierownika ekipy na MEJ w Bratysławie w 2019 r.

Zarząd postanowił powołać Andrzeja Matusiaka na Kierownika ekipy na MEJ w Bratysławie w 2019 r.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Robert Siekanka.