Uchwała 18/03/2019

69

Uchwała 18/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie kontynuacji prac przy systemie e-szach.

Zarząd przyjął przedstawioną informację o stanie projektu e-szach i postanowił o kontynuacji prac zmierzających do stworzenia i uruchomienia tego systemu.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.
Nie głosowali Maciej Cybulski i Krzysztof Góra.