Uchwała 16/03/2019

70

Uchwała 16/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2019

Zarząd postanowił przyjąć budżet na rok 2019 zamykający się
kwotą wpływów w wys. 1.587.600,00 zł oraz kosztów w wys. 1.513.851,00 zł.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Krzysztof Góra.