Uchwała 15/03/2019

110

Uchwała 15/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie zwołania Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów PZSzach

Zarząd postanowił zwołać Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZSzach
w dniu 16.06.2019 w Warszawie.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Krzysztof Góra.