OOM do lat 12-14 – Informacja dla uczestników – aktualizacja 12.03

3205

12-03-2019

W uzupełnieniu informacji publikujemy materiały udostępnione przez organizatorów OOM.

Kalendarz XXV OOM w sportach halowych Świętokrzyskie 2019
Komunikat nr 1 – regulamin zawodów XXV OOM 2019 hala
Zgłoszenie_lista_meldunkowa
Oświadczenie OOM 2019

25-02-2019

W związku z licznym pytaniami dotyczącymi organizacji Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14 w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży przedstawiamy poniższą informację. 

Zgodnie z zasadami OOM organizatorem zawodów jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który zleca przeprowadzenie zawodów wybranemu organizatorowi. Póki co oficjalny organizator nie został wyłoniony, dlatego informacja którą przekazujemy ma charakter nieoficjalny, choć z ogromnym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że za merytoryczną część będzie odpowiadał Świętokrzyski Związek Szachowy.

W zawodach OOM uczestniczą oficjalne reprezentacje województw a wszyscy zawodnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę wychowawczą i szkoleniową. Obowiązek zgłoszenia uczestników, zorganizowania wyjazdu oraz zapewnienia opieki spoczywa na wojewódzkich związkach szachowych we współdziałaniu z właściwą terytorialnie wojewódzką federacją sportu. Nie wymaga się żadnych dodatkowych działań ze strony rodziców poza potwierdzeniem do WZSzach udziału dziecka w OOM oraz podpisaniem wymaganych regulaminem dokumentów.

Zwracamy uwagę, że jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej o zdolności dziecka do udziału w tych zawodach!

Udział osób dodatkowych /rodzice, trenerzy/ ma charakter nieoficjalny i nie nakłada na organizatora żadnych zobowiązań. Świętokrzyski Związek Szachowy biorąc pod uwagę specyfikę szachów zapewnił dodatkowo 120 miejsc w tym samym ośrodku, w którym zostaną zakwaterowani oficjalni uczestnicy oraz wskazał inne ośrodki w sąsiedztwie miejsca rozgrywek.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją oraz regulaminem PZSzach