Uchwała 13/03/2019

86

UCHWAŁA NR 13/03/2019
Zarządu PZSzach z dnia 01.03.2019 r. w sprawie zmian w Regulaminach IMP i IMPK

1. Zarząd PZSzach postanowił o zmianie Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski poprzez:

a.  nadanie nowego brzmienia par. 4 pkt. 2 podp. 5 o treści

„4.2.5. Zawodnik nominowany przez PZSzach”.

b.  nadanie nowego brzmienia par. 4 pkt. 3 o treści

„4.3. W wypadku rezygnacji jednego zawodnika z finału, kolejne miejsce przypada zawodnikowi z najwyższym rankingiem na 60 dni przed rozpoczęciem finału. W wypadku rezygnacji z finału kolejnych zawodników o powołaniu rezerwowych decyduje v-ce prezes d/s sportu wyczynowego”.

2. Zarząd PZSzach postanowił o zmianie Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet poprzez:

a.  nadanie nowego brzmienia par. 4 pkt. 2 podp. 5 w treści

„4.2.5. Zawodniczka nominowana przez organizatora z rankingiem FIDE minimum 2200 (zawodniczka do 20 lat -minimum 2150) na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów lub na liście rankingowej ważnej w dniu rozpoczęcia zawodów (I runda)”.

b.  nadanie nowego brzmienia par. 4 pkt. 3 w treści

„4.3. Zawodniczkami rezerwowymi są kolejne zawodniczki z najwyższymi rankingami FIDE na 60 dni przed rozpoczęciem finału.”.

 

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.