Zasady współzawodnictwa sportowego w ramach SSM 2019 – aktualizacja 04.03.2019

1278

UWAGA !!

Zwracamy uwagę organizatorów, uczestników i opiekunów na nowe zapisy
dot. ewidencji opartej na PESEL w Zasadach Współzawodnictwa Sportowego.

(…)
3.1. W zawodach SSM mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający:
(…)
– numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1382).
(…)

7. Postanowienia końcowe
(…)
Komunikaty z zawodów SSM muszą zawierać końcowe klasyfikacje zawodników, oraz:
(…)
– nr PESEL
(…)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Zasady współzawodnictwa sportowego w ramach SSM na rok 2019.

Regulamin szczegółowy rozgrywek szachowych.