Uchwała 12/02/2019

1976

Uchwała nr 12/02/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie powołań do Kadr Narodowych

Zarząd postanawia powołać:

1.  GM Mateusza Bartla do składu Kadry Narodowej Mężczyzn na okres 01.01-30.06.2019 r.:

2. IM Igora Janika do Kadry Narodowej do lat 20 na okres 01.01-30.06.2019 r.

3. GM Marcina Tazbira, Adama Czajkowskiego, IM Piotra Dukaczewskiego, IM Jacka Stachańczyka, Ryszarda Sudera, WFM Teresę Dębowską, WCM Annę Stolarczyk do Kadry Narodowej Osób Niewidomych i Słabowidzących na okres 01.01-30.08.2019 r.

4. FM Łukasza Nowaka do Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych Fizycznie na okres 01.01-30.06.2019 r.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.