Uchwała 11/02/2019

130

UCHWAŁA NR 11/02/2019
Zarządu PZSzach z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zarządu

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o zmianie Regulaminu Zarządu PZSzach poprzez dodanie w par. 5 pkt. 3.1 nowego podpunktu n) o treści „ostateczna akceptacja treści czasopisma „Mat” przed zleceniem wydania numeru”.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 5 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.