Uchwała 10/02/2019

67

UCHWAŁA NR 10/02/2019
Zarządu PZSzach z dnia 23.02.2019 r.
w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach Łukaszowi Nowakowi

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyznaniu
Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach Łukaszowi Nowakowi.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.