Uchwała 09/02/2019

114

Uchwała 09/02/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia niektórych regulaminów rozgrywek, wytycznych i systemu współzawodnictwa.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć następujące dokumenty:

1. Regulamin Pucharu Polski do lat 6 i 7

2. Regulamin Pucharu Polski do lat 8

3. Regulamin Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10

4. Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12-14

5. Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16-18

6. Regulamin Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów

7. Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich

8. Regulamin Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych

9. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

10. Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu zawodów na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

11. System krajowego współzawodnictwa sportowego w szachach

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.