Uchwała Nr 08/02/2019

85

Uchwała Nr 08/02/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie przyznania prawa organizacji IMP i DMP 2019 w szachach błyskawicznych

Zarząd postanowił przyznać prawo organizacji IMP i DMP 2019 w szachach błyskawicznych Śląskiemu Związkowi Szachowemu w terminie 12-13.04.2019 w Katowicach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.