Uchwała 6/02/2019

83

Uchwała 6/02/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 lutego 2019 r.
w sprawie udziału Reprezentacji Narodowej w Drużynowych Mistrzostwach Świata 2019

Zarząd postanowił o niewysyłaniu drużyny narodowej na Drużynowe Mistrzostwa Świata (marzec 2019, Astana, Kazachstan).

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 4 głosy PRZECIW.

Votum separatum od tej decyzji złożył Paweł Dudziński.