Zaproszenie do przedstawienia szacunkowej wyceny systemu E-SZACH

1738

Polski Związek Szachowy niniejszym zaprasza do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu SYSTEMU e-usług wspomagających zarządzanie Polskim Związkiem Szachowym zwanego dalej „E-SZACH” wraz z zapewnieniem usługi udostępnienia infrastruktury na potrzeby funkcjonowania tego systemu.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy oraz zakres usług zostały uwzględnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia e-Szach.
 2. Szacując wartość przedmiotowego zamówienia należy podawać ceny netto oraz brutto.
 3. Okres na realizację projektu – 24 miesiące
 4. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy
 5. Szacunkową wycenę kosztów zrealizowania przedmiotowego zapytania należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w formacie pdf, w oparciu o załączony Formularz szacowania wartości zamówienia e-Szach na adres e-mail: p.bekanowski@pzszach.pl w tytule maila podając „E-SZACH – oferta szacunkowa”, w terminie do 27 lutego 2019 r. do godz. 24:00.
 6. Projekt ma pozytywną rekomendację Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji do realizacji w latach 2019-2020.
 7. Przewidywany termin ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu: przed 31 marca 2019 r.
 8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
 9. Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować do pana Pawła Bekanowskiego (adres e-mail: p.bekanowski@pzszach.pl).

Załączniki do pobrania:

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia e-Szach
 2. Formularz szacowania wartości zamówienia e-Szach