Uchwała 5/01/2019

773

Uchwała nr 5/01/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Kadr Narodowych na okres 01.01-30.06.2019 r.

Zarząd postanawia powołać na okres 01.01-30.06.2019 r. Kadry Narodowe w składzie:

1. Kadra Mężczyzn: GM Jan Krzysztof-Duda, GM Radosław Wojtaszek, GM Kacper Piorun, GM Kamil Dragun, GM Jacek Tomczak.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.

2. Kadra Kobiet: GM Monika Soćko, WGM Jolanta Zawadzka, IM Karina Szczepkowska, WGM Joanna Majdan-Gajewska, WGM Klaudia Kulon

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.

3. Kadra Juniorów: IM Szymon Gumularz, WFM Honorata Kucharska

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.

4. Kadra Solvingu: GMS Piotr Murdzia, GM Kacper Piorun, GM Aleksander Miśta

Głosowało 5 członków Zarządu, 5 głosów ZA.