Uchwała 4/01/2019

130

Uchwała 4/01/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Górze

Zarząd postanowił udzielić Krzysztofowi Górze pełnomocnictwa do rozliczenia i podpisania wszelkich dokumentów rozliczeniowych projektu „Edukacja przez szachy w szkole”.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.