Uchwała 2/01/2019

59

Uchwała 2/01/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 6 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubu UKS „LISEK” Lisia Góra (MP).

Zarząd postanowił przyjąć klub UKS „LISEK” Lisia Góra (MP) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.