Uchwała 96/12/2018

117

Uchwała 96/12/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Etyki PZSzach

Zarząd postanowił powołać Komisję Etyki w składzie:
Hanna Ereńska-Barlo – przewodnicząca
Ulrich Jahr, Kamila Klimaszewska, Janusz Siekański – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.