Uchwała 95/12/2018

74

Uchwała 95/12/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Promocji

Zarząd postanowił powołać Komisję Promocji w składzie:
Jagoda Gołek – przewodnicząca
Ewa Przeździecka, Piotr Nguyen, Michał Bartel – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.