Uchwała 94/12/2018

90

Uchwała 94/12/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 08 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Kompozycji Szachowej PZSzach

Zarząd postanowił powołać Komisję Kompozycji Szachowej w składzie:
Waldemar Tura – przewodniczący, Piotr Murdzia – sekretarz
Jan Rusinek, Stefan Parzuch – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.