Uchwała 93/11/2018

99

Uchwała 93/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Górze

Zarząd postanowił udzielić Krzysztofowi Górze pełnomocnictwa do rozliczenia i podpisania wszelkich dokumentów rozliczeniowych projektu “Edukacja przez szachy w szkole – Ogólnopolski Turniej Szachowy”.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Łukasz Turlej, Krzysztof Góra.